Rekuperatory Brink Renovent Excellent

Charakterystyka

Rekuperatory Brink to urządzenia , których producentem jest holenderska firma Brink Climat System. Jednostki te dostępne są w trzech wydajnościach i ze względu na niewielkie wydajności przeznaczone są dla średnich i małych domków jednorodzinnych. Producent deklaruje nam sprawność podobna jak w pozostałych jednostkach z wymiennikiem przeciwprądowym czyli sięgającą do poziomu 95%. Jako nowoczesne jednostki rekuperatory Brink posiadają oczywiście wentylatory prądu stałego (firmy EBM) , automatyczny By pass oraz nagrzewnicę wstępną w standardzie. Wyjątkiem jest najmniejsza jednostka , która nie posiada nagrzewnicy wstępnej.

Rekuperator przed zabrudzeniem chronią filtry klasy G3 jednak istniej możliwość zastosowania również bardziej skutecznych filtrów (F7) na nawiewie. Urzadzenia firmy Brink posiadają unikalną wśród rekuperatorów funkcję zapewniającą stały przepływ bez względu na zabrudzenie filtrów z zastrzeżeniem ,że straty ciśnienia nie przekroczą 160 Pa. Funkcja ta nazywa się Constant Flow. Króćce wylotowe z rekuperatora Brink skierowane są ku górze jednak co rzadkie na rynku jednostek wentylacyjnych, jest również możliwość zakupu tych urządzeń z dwoma króćcami umieszczonymi na spodzie.

Opcja ta może okazać się przydatna gdy rekuperator umieszczony jest na poddaszu. Rekuperatory Brink Renovent Excellent w wersji podstawowej nie posiadają możliwości współpracy z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak GWC, nagrzewnica wtórna czy czujniki CO2 i wilgotności jednak za niewielką opłatą można zakupić już wersję która na to pozwala. Jest to rekuperator Brin Renovent Excellent PLUS.

Brink Renovent Excellent– Typoszereg


Rekuperatory Brink Renovent Excellent dostępne są w trzech wydajnościach:

 1. Brink Renovent Excellent 180 o wydajności 180 m3/h dla 150 Pa
 2. Brink Renovent Excellent 300 o wydajności 300 m3/h dla 150 Pa
 3. Brink Renovent Excellent 400 o wydajności 400 m3/h dla 150 Pa

Sterowanie


Sterownik trójstopniowy z diodą LED:

 1. Możliwość wyboru 3 prędkości wentylatorów ,
 2. Prosty w obsłudze ,
 3. Możliwość zamontowania w dowolnym pomieszczeniu domu,
 4. Sygnalizacja awarii.

Sterownik IB-TRON 3100 FAN 12V:

 1. Estetyczny i nowoczesny wyglad,
 2. 3 zakresy wydajności wentylacji),
 3. Łatwa i intuicyjna obsługa oprogramowani,
 4. Ręczny bądź automatyczny tryb pracy,
 5. informacja o konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy).

Sterownik tygodniowy Brink:

 1. program tygodniowy,
 2. wskaźniki pracy wentylatora,
 3. wskaźnik wydatku powietrza,
 4. wyświetlacz graficzny.

Podstawowe dane techniczne


Parametr Brink Renovent Excellent 180 Brink Renovent Excellent 300 Brink Renovent Excellent 400
Odzysk ciepła do 95% do 95% do 95%
Typ wymiennika przeciwprądowy przeciwprądowy przeciwprądowy
Wydajność dla 150 Pa 180 m3/h 300 m3/h 400 m3/h
Zużycie prądu wentylatorów przy wykorzystaniu 70% mocy maksymalnej 46 W przy 125 m3/h (50Pa) 40 W przy 210m3/h (50Pa) 64 W przy 280 m3/h (50Pa)
Wentylatory Na prąd stały (EC) Na prąd stały (EC) Na prąd stały (EC)
Zasilanie 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Głośność wentylatorów b/d b/d 40 dB przy 200 m3/h i 80 Pa
Waga 25 kg 38 kg 38 kg
Nagrzewnica wstępna brak w standardzie w standardzie
Moc nagrzewnicy wstępnej - 1000 W 1000 W
Filtry G3 w komplecie w komplecie w komplecie